lørdag den 28. maj 2016

Svingdøren

Svingdøren. Det er det som er virkeligheden. Også i Danmark. Når en person med magt, skifter til den private, ikke-offentlige del af det område som han eller hun har holdt styr på. Har reguleret. Eller været med til at lovgive omkring.

Vedkommende skifter ikke til et job i produktionen, eller til et hverv længere ned i systemet. Det er helt oppe i toppen, enten med direkte ansvarsområder indadtil eller som uofficiel cheflobbyist for at påvirke politikernes, de gode gamle kolleger, beslutninger. En af demokratiets svage punkter, en cyste, er at man ikke har dæmmet op for udbredelsen af denne ordning.

En af de ting som er gået helt galt i eksempelvis i USA, er at det er svært at gennemskue hvem der har hvilke kasketter på. Man går fra kongressen til Wall Street og tilbage igen i et omfang som er skræmmende, og dybt hæmmende for et lands demokratiske institutioner. Ønsker man et demokrati og en økonomi baseret på vennetjenester, så kan man stille og roligt fortsætte den udvikling man er inde i nu

Men skal det ændres, så må der både lovgivning og en holdningsændring til. Staten vil aldrig kunne konkurrerer med markedet på løn og bonusser, men man kan sætte rammer op der forhindrer at man eksempelvis kan blive chef for bankernes sammenslutning(Finansrådet) lige efter man har været den ledende tilsynsfører af bankerne.

Særligt må man føle et ansvar efter finanskrisen. Den massive overførsel af midler fra Staten til nødlidende banker fra 2008, som i nogen år blev dækket ind under argumentet om at oprettelsen af Finansiel Stabilitet jo gav overskud. Det gjorde det. Men med oplysningerne om køb af langsigtede, relativt højt forrentede statsobligationer, som finansiering af udskrivningerne til bankerne, så får vi det mere sande billede af effekterne af krisen. Det er i det lys, at det er højst uheldigt at der ikke er skodder for vinduerne mellem finanstilsynets top og finansrådets top

Her et  link der afstedkom min skriv.......http://finans.dk/live/okonomi/ECE8706727/forfatter-og-antropolog-om-dansk-finanssvingdoer-det-er-en-helt-ny-grad-af-dysfunktion/?ctxref=fplive

Ingen kommentarer:

Send en kommentar