lørdag den 18. februar 2017

Nødvendig selvironiAllerede ved overskriften går det en lille smule galt. For er selvironi en nødvendighed? Det drejer sig om evnen til at leve og leve godt med andre mennesker, forudsat at man befinder sig iblandt mennesker det meste af tiden. Selv hvis man ikke befinder sig blandt mennesker særligt ofte, er der et udtalt behov for menneskekontakt. Det er livsføden.

Et eller andet sted i et menneskes udvikling kommer behovet for sig selv. Det kan være som spæd, det kan være senere, men man bliver bevidst om sin egen bevidsthed og fra da af er intet det samme som før. Det kan generere en lang periode af fornægtelse af den givne bevidsthed, det kan generere en tidsløshed omkring behovet for at forstå og anvende den bevidsthed man har fået forærende. Det kan også afbrydes af mødet med andre, der uden at man kan se det, gennemgår den samme udvikling af deres egen bevidsthed. Vi bruger sproget over for dem, sender energier ud til vores fysiske omgivelser og håber på at få gode energier tilbage igen. Nogen gange går det fantastisk og andre gange går det skidt. Men der sker hver dag en hyper mængde transaktioner af kommunikation mellem mennesker, og som voksen har man flere værktøjer end som barn til at forholde sig til denne stigende eller faldende eller konstante mængde af transaktioner. Som barn oplever man alt for første gang, og et eller andet sted på vejen vil nogen, heriblandt jeg selv finde ud af, at en moderat dosis af selvironi vil virke mirakuløst socialt indsmigrende på andre mennesker. Ikke på alle, men på mange.

Man gør det uden at tænke over hvorfor man gør det, og det rammer ned i bevarelsen af en af dødssynderne, nemlig stoltheden og stoltheden ved at være en mand. Men som debutant udi selvironi, er man gudskelov endnu ikke en mand. Man er en dreng, og når man er dreng( i mit tilfælde) kunne man lege med kategorierne af sociale acceptable eller socialt mindre acceptable definitioner. Det er afvæbning 1:1 at udtrykke noget af det mest naturlige og mest logiske, der findes i tilværelsen:

At man ikke er perfekt, at man ikke altid har svarene og at de svar man har givet i ny og næ har været forkerte. Men der skete et eller andet på et tidspunkt.

CNN havde det der slogan tilbage i 90erne "Du er hvad du ved".

Men hvad hvis man ikke vidste noget, eller hvad hvis man tog fejl, eller hvad hvis man havde en viden i et bestemt paradigme men at dette paradigme simpelthen ændrede form, struktur  og indhold? Vidste man så ikke noget som helst. Det forekommer i nogen miljøer at være sådan, at viden objektiviseres i ganske høj grad. At man taber syn for at der nogen gange, måske endda ofte, at der er tale om projektioner af andre forhold for én selv. Det gør nok heller ikke det store, det er en læringsproces hvor det er meningen at man går ned af nogen forkerte stier, og man der finder ud af hvem man ikke er og hvilke mennesker, hvilke tankesæt, hvilke normer og regler der i hvert fald ikke gælder for én. Men stoltheden og stædigheden kan alligevel der drive én til at insistere på at gå ned af den vej, hvor man ikke burde gå ned. De fejl man troede hørte barndommen til kommer tilbage igen i en ny form. Man har ikke lært af sin egen historie. Og hvad så. Det er måske heller ikke meningen at man skal lære af sin historie til bogstavets symmetriske lighedspunkter men blot at huske og genkende nogen mønstre som man kan have en mere kvalificeret holdning til næste gang. Man kan grine af det, minde sig selvom at man heldigvis også er en klovn engang imellem der anspores af fristelsernes ild og så ryste lidt på hoved af det og komme videre.

Det er fristende at tro at alle mennesker gennemgår det samme udviklingsforløb som man selv gennemgår. Selvom det virker som en ligegyldighed, så vil jeg nok anse mig selv for at være et af de mindst tolerante mennesker jeg selv kender.

Skrivefejl?

Nej, rigtigt.

Mindst tolerante menneske, når alt er skåret ind til benet. Ikke af ondskabens klima, men slet og ret af nødvendighed. Det kommer sig af at man igennem den, forhåbentligt, tredjedel af hele mit samlede liv som jeg indtil nu har levet har befundet mig en række forskellige grupper og sammenhænge med meget forskellige mennesker. Det kommer sig af at mine forventninger fra tid til anden har været for store, andre gange har været for små, men mest af alt fordi mine forventinger til mig selv har været helt urealistiske, fraværende eller nærsynet i dens detaljerigdom. Nogen gange skulle bjerge bestiges i bevidstheden selvom der var tale om en detalje, og andre gange var detaljen nok til at bjerget ikke blev besteget, selvom det havde været fornuftigt. I flere og flere tilfælde var selvironien fraværende, der var ikke nogen naturlig distance til problemkomplekset, der var følelsen af at vedkommende havde nærmest et retskrav på at man var i følelsen. Og så begynder det selvfølgelig at gå i ring. Er ikke filosof. En filosof ville formentlig ikke skrive "jeg" selvom vi efterhånden godt ved, at der var, er og altid vil være tale om et allestednærværende jeg. Så det her jeg er mit eget.

Det ligger der hvor det ligger. Med eller uden nødvendig selvironi


tirsdag den 14. februar 2017

En politisk leders psykiske tilstandDet er temmelig åbenlyst, at Donald Trump ikke er som folk er flest. Siden han gjorde sin entre på den politiske scene har han  jo udmærket sig ved at sige noget om stort set alt, på stort set alle måder. Men der er jo en elefant i stuen og det er, om han grundlæggende er ved sine fulde fem. Når det virkelig er tilfældet at den lederen ikke kan skelne mellem hvad der er rigtigt og hvad der er forkert

Derfor er det egentlig et åbent spørgsmål.

Hvad gør man hvis en politisk leder er psykisk syg?

Hvis en leder ikke er i stand til at udføre sit hverv, men hvor det er umuligt at fjerne vedkommende uden at det sker af ulovlig vej og, i det her tilfælde, uden at atomkoderne kommer i fare på nogen måder?


fredag den 10. februar 2017

Ulvene kommerRuslands fremfør overfor sine nabolande er ved at forandre Europa. Demokrati, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed er en under et stærkt pres. Putin er i gang med, stille og roligt at indlemme lande som engang tilhørte enten Sovjetunionen eller Warszawapagten under sig igen. Det er et forehavende der tager tid. Hidtil har logikken heddet at Rusland ved ud til kysterne. At landets flåde skal have maksimal adgang hvor det er muligt. Det er en logik som spænder meget godt overens med at man tog Krim. Men Ukraine har aldrig handlet om Krim. Det har handlet om at få knækket enhver ide Vesten måtte have om at komme tæt på Ruslands territorium og fastholde Ukraine og alle andre nabolande i et lydstats jerngreb.

Men han kan ikke gøre det direkte. Russerne kan ikke og vil ikke køre kampevogne ind i en hovedstad med det russiske flag på forsiden og i triumf udråbe at nu er området deres, og at alle  fremover bare skal gøre hvad der blive sagt.

Det er for dyrt, for bøvlet, for farligt rent indenrigspolitisk. Det går ikke

Så det handler jo om at gøre det på en måde, hvor ingen ser det, og når folk alligevel ser det, så benægte det hårdnakket indtil det ikke kan  rulles tilbage. Alle kneb gælder i denne for Putin og hans mænd så vigtigt et ærinde. Det handler om magt, det handler om korruption, det handler om at placere sig selv blandt Ruslands store historiske skikkelser.


Det handler dog ikke så meget om russerne som det handler om os selv. Hvad vil vi egenlig gøre, hvis russerne krydser "rubicon" og invaderer et område, et land, et NATO medlem. Vi har underskrevet en pagt, men i realiteten lever vi et totalt andet liv end hvad der bare minder om konflikt. Vi lever i en lang fred som har givet os velstand, frihed og muligheder som forrige generation kun kunne drømme om. Muligheder som vores statsminister talte om i sin seneste nytårs tale. Det er en verden i fremskridtets, rigdommens og engagementets tegn. Et engagement der kommer når man har velfærdsstatens pude at falde tilbage på, når velfærdsstaten har retsstatens pude at falde tilbage på og retsstatens har den ydre sikkerheds pude at falde tilbage på.

Det er grund for overvejelse. Det er grund for tænkning. Det er grund for et forsvar gennem ord.

Inden ulvene kommer