tirsdag den 7. marts 2017

Tillykke til alle kvinder med kampdagen - genudsendt fra 2016Tillykke til alle kvinder med kampdagen. Der er bestemt nok at tage fat på: Undertrykkelse, ulighed, stigmatisering og strukturelle barrierer som hovedsageligt eksisterer langt fra de nordeuropæiske lande men som også, i en hvis udstrækning findes på vores egne breddegrader.

Men hvorfor er det ikke også tillykke til manden med kampdagen? Måske fordi mænd som flest, stadig ikke ser sig selv som en del af et køn, en del af en gruppe, som der skal kæmpes for. Manden tænker og agerer stadig som et ene-stående individ, og der gælder som et individ gælder den liberale læresætning "hvad falde der ikke kan stå".

Det er et tabu for en mand at tænke sig som en del af en kønskamp, en del af en kamp for basale rettigheder og muligheder, kun fordi man er mand

Men er det smart i længden? Statistikkerne viser, at mænd er overrepræsenteret i toppen af samfundet. Det være sig i den politiske og økonomiske elite. Men manden er også i høj grad overrepræsenteret i bunden af samfundspyramiden. At den enlige mand lettere går til grunde, hyppigere går i hundene om man vil, end den enlige kvinde, og at der for manden, i det at være alene følger en række følgeudfordringer med i købet i forhold til sundhed, misbrug og andre dårligdomme.

Vi bliver samtidig et samfund med flere og flere singler, og kvinden har i dag, heldigvis, ikke brug for manden i forhold til at klare sig økonomisk. Kvindens fysiske, økonomiske og sociale selvstændighed vil bare blive stærkere herfra

Det stiller nogen helt nye krav til det at være mand, til det at agere som et menneske i en globaliseret økonomi med en konkurrence mellem individer, stater og civilisationer og i tiltagende grad en centraliseret politisk virkelighed hvor det tætte lokale, nationale eller regionale fællesskab får trange kår.

Og i den nye virkelighed, hvor de gamle institutioner forsvinder og nye kommer til, bliver der sandsynligvis ikke ventet på dem som ikke kan omstille sig, der bliver ikke holdt i hånd og sat ting ind i rammer som man kender det i forvejen. Der vil nok blive skrevet kronikker i Politiken og Information og andre steder, om hvor forfærdeligt det hele er, men det kommer ikke til at bremse den underliggende udvikling
Det er den slags barske realitet som mange, også mange i Danmark, er ved at vågne op til, og det er samlet set økonomiske, politiske og sociale realiteter, som også kommer til at have en stor, måske afgørende indflydelse på udviklingen, i forhold til hvad det vil sige at være mand, og hvad det vil sige at være kvinde, i de kommende årtier

Ingen kommentarer:

Send en kommentar