søndag den 9. oktober 2016

Argumentet for en aktieomsætningsafgiftRegeringen påtænker at sænke skatten på aktiegevinster i deres 2025 plan. Den højeste skattesats skal sænkes fra 42 til 37% og den laveste(der er to) skattesats skal sænkes fra 27 til 25%. Logikken i argumentet er, at det vil genererer mere omsætning og at pengene i vid udstrækning kommer ind af sig selv som følge af den øgede omsætning. Danmark bliver rigere. Lyder det

Muligvis. Men bliver et rigere Danmark ved med at være et lige Danmark? Hvilket samfund får man i den anden ende ved konsekvent at lette byrder, forhindringer og problemer for dem i samfundet der tjener mest, og vanskeliggør forholdende for de mennesker som tjener mindst. Det er en relevant debat. Men et er ikke min syfte med dette skriv

Siden finansboblen sprang i 2008 har det stået klart ar markederne er i stykker. Håbløst i stykker. Det kan skyldes en lang række forskellige forhold, men grådighed, kortsigtet tænkning og ideen om den evige fremgang er nogen af de mekanismer der spiller ind. Succes avler succes og det kan blive ustyrligt for selv den mest kontrollerede person. Siden krisen har markederne fået et vanvittigt comeback, hjulpet på vej af de laveste renter nogensinde. Det har i de sidste 5-8 år skabt forskellige bobler som blandt andet var en medvirkende årsag til det arabiske forår i 2011 og den efterfølgende krig i Syrien. Fødevarer steg voldsomt i pris fra 2010 til 2012, da spekulanter investerede her i stedet for at sætte penge i den såkaldt rigtige økonomi. Der var en overflod af likvide midler og de blev brugt på værdipapirer. Det har skabt nogen kæmpe formuer. Det har også øget uligheden voldsomt, og tal viser at den rigeste 1% i den vestlige verden ejer en betragtelig større del af den samlede formue i dag målt i forhold til for ti år siden. Det bør sige sig selv, at det er helt galt. At det over tid, kombineret med nedskæringer og forringede levevilkår for de svageste i samfundet samt middelklassen, vil lede til oprør, revolutioner mv. Det kan ikke løses i et snuptag, og man skal ikke tro at der er en enkelt ting man kan gøre som kan løse alt. Det vil kræve reformer af både politisk og økonomiske systemer i et meget grundlæggende omfang for at komme det til livs.

Men man kan gøre en bestemt ting, som vil få betydning for markedets indflydelse på resten af økonomien, og som måske vil dæmpe effekterne af de handlinger som markedet udsætter resten af økonomien for:

Man bør indfører en global aktieomsætningsafgift som også gælder obligationshandel, handel med valutaer og derivater. Det står over enhver tvivl, at de summer som bliver handlet for hver eneste dag er så store, at det reelt set kun er idioter eller mennesker som bruger deres liv på at kigge på hvide vægge, der går på arbejde. Langt de fleste af os er idioter. Vi får noget ud af at gå på arbejde, i form af kolleger, udfordringer, sammenhold, fællesskab og muligheden for indflydelse over arbejdsgange samt muligheden for at lede, og/eller for at være i en tilstand af kontrol eller for at opleve et sus af succes som giver os velvære og selvtillid. Men i forhold til netto indtjening er det ikke der pengene ligger. Det er helt galt. Arbejde, ikke spekulation bør være rygraden i økonomien. Men det er det bare ikke, og det kommer det ikke til at være medmindre man skaber en mere ligelig beskatning. En omsætningsafgift for spekulation, kunne bruges på at sænke skatten på arbejde for alle. Det vil skal ske globalt, og skabe rammerne for et mere velordnet, mindre boblestyret samfund

Ingen kommentarer:

Send en kommentar