onsdag den 28. september 2016

Udenlandsk arbejdskraft


Mange af de reformer der er blevet gennemført de seneste år, har haft som mål at øge arbejdsudbuddet. Blandt danskerne. Flere skal væk fra offentlig forsørgelse og ud i beskæftigelse. Sådan skaber man velstand og dermed finansiering for kommende velfærd for danskerne i fremtiden. Det er forstået

Men sagen i virkelighedens verden er en anden. Der er ikke en stærk, duelig arbejdsstyrke i reserve i Danmark, som kan honorerer de krav som det moderne arbejdsmarked stiller. Det handler om produktivitet, lønsomhed og meget andet. Facit er, at trods mange reformer og stærk vilje, så er der ikke set en kraftig forskydning fra overførselsindkomst til arbejdsmarked. Det skyldes formentlig primært, at mange af dem som er permanent udenfor køen på arbejdsmarkedet i Danmark ikke kan arbejde i det omfang der kræves. Det kan være mennesker med psykiske sygdomme og en lang række andre forhold der gør, at det ikke kan lade sig gøre. I hvert fald ikke som arbejdsmarkedet er skruet sammen i dag

Så der er ikke rigtig nogen vej udenom det. Faktisk slet ingen vej udenom det. I Danmark er vi nødt til at have en stor og kontinuerlig arbejdskraftindvandring de næste 20-25 år. Det vil ændre vores land for altid. Det vil gøre op med den måde vi har defineret os selv som folk,  Grunden til at vi skal have indvandring skal vi finde i et meget lavt fødselstal over rigtig mange år. Det er meget simpelt. Befolkningen har ikke reproduceret sig selv.  Familierne begyndte at planlægge anderledes, men man holdt også op med at tilskynde til at familierne fik flere børn end 2. Reproduktionen af den danske befolkning stoppede og konsekvenserne ser vi i dag. Der vil komme til at mangle 100.000 mennesker på arbejdsmarkedet i de kommende år, og det tal er meget lavt sat. For sæt nu der kommer vækst i dansk økonomi. Rigtig vækst og ikke bare de småtterier vi har set de senere år. Sæt nu at en lang række små, mellemstore og store virksomheder i Danmark ønsker at ansætte folk på en gang, og ikke kan få den arbejdskraft de kan bruge. Politikerne putter med det, fordi de ved at det slet ikke er populært i store dele af befolkningen. Venstre vil ikke rigtig tale om det, og helst gemme det væk så det ikke eksisterer. Feje det ind under gulvtæppet, kan man sige. Socialdemokraterne mener at det hele kan løses med en opkvalificering af arbejdsstyrken og Dansk Folkeparti er jo bare imod. De tre store partier i landet, som samlet set har en vælger tilslutning på landsplan på omkring 60% af befolkningen, er altså udadtil i dyb fornægtelse over hvordan tingenes tilstand er på det danske arbejdsmarked og altså ved en af grundpillerne i samfundet.

Indadtil er de dog ikke i fornægtelse. Selv Dansk Folkeparti ved, at uden arbejdskraftindvandring ville Danmark have et dybt hul i statskassen år efter år efter 2020. Venstre og DF har jo, sådan lidt fordækt, sluttet fred i forhold til arbejdskraftens frie bevægelighed i EU. Socialdemokraterne ved det også, men er så forhippede på at stjæle vælgere tilbage fra DF som man tabte i 90erne og 00erne, at det jo altså må kunne løses med opkvalificering. Derfor er der altså snuptagsløsninger, som man henter i den socialdemokratiske værktøjskasse. De har virket en gang før, og det kommer til at virke igen, er logikken. Liberal Alliance er tvetydige, da de også forsøger at få fat i DF vælgere, men i LAs bagland er der en lang række topchefer med den klare viden om hvordan tingene reelt foregår. Det eneste parti, der toner rent flag er Radikale Venstre, men når de radikale udtaler sig på udlændingeområdet, er der store dele af befolkningen som enten får ticks eller helt slår fra. De Radikales "track record" er ikke lige den bedste. Man har været naiv i forhold til den indvandring der var i 80er og 90erne og nu hvor man i virkeligheden har nogen ret væsentlige pointer, så er der ikke nogen der for alvor hører efter

Hvor stiller det Danmark?

Fordi politikerne gør noget helt andet end det de siger de gør, så stiller det Danmark meget favorabelt rent økonomisk. Der bliver i vid udstrækning givet mulighed for at virksomheder kan rekruttere medarbejdere til de opgaver de har brug for, men Danmark bliver også "brandet" i Europa og i resten af verden som et godt sted at bo og arbejde. Så længe man kan klare sig selv. Så langt det meste af den automatiske migration der foregår i dag er arbejdskraft indvandring. Mennesker der får job efter endt uddannelse, og ender med at slå sig ned i Danmark, stifte familie og blive danskere. De lærer sproget og integrerer sig, og deres børn føler sig som danske, for det er jo det de er. Kernen er klar: Danmark kan ikke blive ved med at være en velhavende nation uden mennesker udefra. Man kan lukke fuldstændig af og jage psykisk syge og socialt udsatte ud på arbejdsmarkedet i et desperat forsøg på at få tingene til at hænge nogenlunde sammen. Eller man kan rekruttere skarpe hjerner og stærke hænder fra andre lande, som kan videreudvikle landet

You decide 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar